ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายซากพัสดุพร้อมรื้อถอนอาคาร กรมสวัสดิการทหารบก จำนวน ๑๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    21 08 2563

    >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<