สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : ตุลาคม 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของรางวัลให้แก่บุตรกำลังพล สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของรางวัลให้แก่บุตรกำลังพล สก.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ ม.ค. ๖๕

พล.อ.ต. วิวัฒน์ นิลจุลกะ จก.สก.ทอ. เข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพรปีใหม่ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ.

พล.อ.ต. วิวัฒน์ นิลจุลกะ จก.สก.ทอ. เข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพรปีใหม่ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ.เมื่อ ๕ ม.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย)

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) เมื่อ ๕ ม.ค. ๖๕

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑ ม.ค. ๖๕

พ.อ. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็น ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการส่งมอบบ้านโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ.

พ.อ. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็น ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการส่งมอบบ้านโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ. ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จว.น.ม. จำนวน ๒๓ หลัง เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ บก.สก.ทบ. โดยมี พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. และ พ.อ. ประจง เกียรติรัศมี ผอ.กอท.สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมฯ

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.