สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : มีนาคม 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพบกขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต โดยให้ฌาปนสถานของ ทบ.

กองทัพบกขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต โดยให้ฌาปนสถานของ ทบ. ได้แก่ 1. วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร รามอินทรา เขตบางเขน 3. วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด ทำการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. 02-2705685-9 ตลอด 24 ชม.

ทรงพระเจริญ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทรงพระเจริญ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมสวัสดิการทหารบก

การประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานภายในอาคาร บก.สก.ทบ. (เทอดดำริห์) ครั้งที่ ๑/๖๔

พ.อ. สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รอง.จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานภายในอาคาร บก.สก.ทบ. (เทอดดำริห์) ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๖๔

การประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพนักงานสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

พ.อ. สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รอง.จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพนักงานสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๖๔

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.