สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กองการฌาปนกิจเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม ร.ต.อาคม ลีจาด

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กองการฌาปนกิจเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม ร.ต.อาคม ลีจาด บิดา น.ส.ณัฏฐา ลีจาด ส่วนคืนสภาพ-ถอนสภาพ แผนกสมาชิกโดยมี พ.อ.สมพิศ ดีสวัสดิ์ หน.แผนกสมาชิกเป็นผู้แทน เเละได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๖๔

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ให้กับ หน.นขต.สก.ทบ. ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๔

พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณาประสาน ชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิค 19 จาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณาประสาน ชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิค 19 จาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในศาลาสวดอภิธรรมศพ สำนักงานและบริเวณโดยรอบฌาปนสถานกองทัพบก เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
พ.อ.(พ) วสันต์ พึ่งสำเภา
รอง จก.สก.ทบ. 1
พ.อ.(พ) กฤษดา จินดาลัทธ
รอง จก.สก.ทบ. 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.