สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : มีนาคม 2564

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.กสม.สก.ทบ.

พ.อ. สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.กสม.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กสม.สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กฌป.สก.ทบ.

พลตรี ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้กับ พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ 7 เม.ย. 64

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล กสค.สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล กสค.สก.ทบ. โดยมี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กสค.สก.ทบ.

พ.อ. สุภร สัมมา ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.กสค.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พบปะ และให้โอวาท กำลังพล สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พบปะ และให้โอวาท กำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๔

อ่านข่าวทั้งหมด...
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยขึ้นตรง สก.ทบ.