สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : กรกฎาคม 2565

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม จก.สก.ทบ.

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานน้ำพุ สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมและร่วมชมกิจกรรม "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์"

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมและร่วมชมกิจกรรม "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์" ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกิจการสวัสดิการ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกิจการสวัสดิการ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. และ ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. และ พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(1)

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมกองทุนติดตามความคืบหน้า และเตรียมการรับตรวจ จบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมกองทุนติดตามความคืบหน้า และเตรียมการรับตรวจ จบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย และสามเสน เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบ ๑๓๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสรุปงานสำคัญ ผบ.ทบ. สั่งการฯ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสรุปงานสำคัญ ผบ.ทบ. สั่งการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(2)

ผอ.ศพก.ทบ.(มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานการประชุมชี้แจง และรับฟังนโยบายแนวทางการควบคุมกำกับดูแล และใช้ประโยชน์นักกีฬาและผู้ฝึกสอนมวยไทย สังกัด ทบ.

พล.อ. สุชาติ แดงประไพ ผอ.ศพก.ทบ.(มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานการประชุมชี้แจง และรับฟังนโยบายแนวทางการควบคุมกำกับดูแล และใช้ประโยชน์นักกีฬาและผู้ฝึกสอนมวยไทย สังกัด ทบ. โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เรื่องการให้ความรู้กำลังพลกลุ่มสีแดง ของ สก.ทบ. และ ทบ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เรื่องการให้ความรู้กำลังพลกลุ่มสีแดง ของ สก.ทบ. และ ทบ. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ของ นขต.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ของ นขต.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑ ส.ค. ๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.

ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. นำสมาชิกฯ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าสมาคมแม่บ้าน ทบ.

พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. นำสมาชิกฯ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าสมาคมแม่บ้าน ทบ. เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อมคณะร่วมชมและซื้อสินค้าในงาน โครงการหลวง ๕๓

พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อมคณะร่วมชมและซื้อสินค้าในงาน โครงการหลวง ๕๓ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ เดินทางเข้าพบ รอง เสธ.นสศ.

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ เดินทางเข้าพบ รอง เสธ.นสศ. ณ ห้องรับรอง นสศ., บรรยายสรุปชี้แจงการตรวจกิจการ สป.สาย สก. ให้กับ นสศ. และหน่วยรอง ณ ห้องประชุม ๑ นสศ. และตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย) ณ นสศ., ส.พัน.๓๕ นสศ., พัน.ปจว., ศสพ., พัน.นร.รร.รพศ.ศสพ., พล.รพศ.๑, รพศ.๒, รพศ.๓ รอ. และ รพศ.๑ ณ จว.ล.พ. ตามลำดับ เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

เลขาธิการ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) ร่วมประชุมหารือกับ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. และคณะในการเข้าดูพื้นที่ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน ร่ายรำไหว้ครูมวยไทยฯ

เลขาธิการ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) ร่วมประชุมหารือกับ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. และคณะในการเข้าดูพื้นที่ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน ร่ายรำไหว้ครูมวยไทยฯ เป็นข้อมูลชั้นต้นสำหรับการประชุมเตรียมการฯ ในวันที่ ๕ ส.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๕

รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ (ผ่านระบบ VTC)

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ (ผ่านระบบ VTC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.