สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : เมษายน 2565

วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง
"พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

อ่านสวัสดิการสาร ประจำเดือน ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม จก.สก.ทบ.

จก.สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ททบ. เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (VTC)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (VTC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ ธนาคารกรุงไทย เรื่อง MOU ฉบับที่ ๒

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ ธนาคารกรุงไทย เรื่อง MOU ฉบับที่ ๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ การบรรยายแผนการดำเนินการเข้าพักและภาพรวมโครงการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ (รอบบ่าย)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ การบรรยายแผนการดำเนินการเข้าพักและภาพรวมโครงการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ (รอบบ่าย) ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ร่วมชม และซื้อสินค้าในงาน "เปิดสวนออนทัวร์ ยกสวนเข้ากรุง" ณ ททบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมชม และซื้อสินค้าในงาน "เปิดสวนออนทัวร์ ยกสวนเข้ากรุง" ณ ททบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(1)

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้ากำหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดหาประโยชน์ระหว่าง สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) กับ ททบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้ากำหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดหาประโยชน์ระหว่าง สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) กับ ททบ. ณ ห้องวิศุกรรมนฤมาน สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ การบรรยายแผนการดำเนินการเข้าพักและภาพรวมโครงการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ (รอบเช้า)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ การบรรยายแผนการดำเนินการเข้าพักและภาพรวมโครงการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ (รอบเช้า) ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

ภาพกิจกรรม รอง จก.สก.ทบ.(2)

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมปรับลดเวลาอนุมัติกู้เงินบำบัดทุกข์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมปรับลดเวลาอนุมัติกู้เงินบำบัดทุกข์ ณ ห้องโถงข้างสำนักงาน ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม พลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๙๗

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม พลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๙๗ จำนวน ๑๐๔ นาย ณ ห้อง ๔๐๒ รร.รด.ศศท. เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๐๖

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๐๖ จำนวน ๔๓ นาย ณ ห้อง ๔๐๒ รร.รด.ศศท. เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐

การประชุมจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต รสก.

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต รสก. โดยมี ผอ.กผค.สก.ทบ. ,ผอ.กรส.สก.ทบ. ,รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. ,ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้แทน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม รสก.ทบ. ชั้น ๔

หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมพิธี

พล.อ. ชาติชาย น้าวแสง หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ.

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะจาก ธ.กรุงไทย เพื่อประสานการปฏิบัติงานการบริหารงานสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และการประชาสัมพันธ์งานด้านฌาปนสถาน ทบ.

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะจาก ธ.กรุงไทย เพื่อประสานการปฏิบัติงานการบริหารงานสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และการประชาสัมพันธ์งานด้านฌาปนสถาน ทบ. เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๓๐

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ในโซน ทภ.๓

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ในโซน ทภ.๓ จำนวน ๕ หน่วยดังนี้ ศคบ.บชร.๓, มทบ.๓๒, ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗, พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ และ ป.๔ เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่กำลังพลของ ทบ. ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๕๓

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่กำลังพลของ ทบ. ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี พล.ต. ธวัชชัย ศิริปรุ ที่ปรึกษา จก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
กิจการ และหน่วยงานของ สก.ทบ.