พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ได้เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา สก.ทบ. ครบรอบปีที่ 72

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ได้เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา สก.ทบ. ครบรอบปีที่ 72 เมื่อ 14 ก.ย.63 พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน (รร.ย่านคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์, รร.บ้านหินดาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ รร.โสมนัส) , มอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลดีเด่นและมอบประการเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบถุงของขวัญให้กับกำลังพล สก.ทบ. ณ อาคาร บก.สก.ทบ. ถ.เทอดดำริห์