พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของรางวัลให้แก่บุตรกำลังพล สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของรางวัลให้แก่บุตรกำลังพล สก.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ ม.ค. ๖๕