จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย)

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) เมื่อ ๕ ม.ค. ๖๕