พ.อ. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็น ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการส่งมอบบ้านโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ.

พ.อ. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็น ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการส่งมอบบ้านโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ. ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จว.น.ม. จำนวน ๒๓ หลัง เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ บก.สก.ทบ. โดยมี พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. และ พ.อ. ประจง เกียรติรัศมี ผอ.กอท.สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมฯ