เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมสวัสดิการทหารบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้