ผอ.กสม.สก.ทบ.เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงาน ฌาปนกิจศพมารดา นางธนภรณ์ เสียงดี สังกัด หัวหน้าสจ๊วตแผนกจัดลี้ยง กสม.สก.ทบ

ผอ.กสม.สก.ทบ.เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงาน ฌาปนกิจศพมารดา นางธนภรณ์ เสียงดี สังกัด หัวหน้าสจ๊วตแผนกจัดลี้ยง กสม.สก.ทบ พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพในส่วนของ สก.ทบ.และ กสม.สก.ทบ ณ.วัดไทรย้อย บ้านโสกเดื่อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63