รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน โดยมีคณะทำงานจำหน่ายหนี้ อทบ.ค้างนาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕