ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารรับ - ส่งกำลังพล สก.ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารรับ - ส่งกำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กธก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕