จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕