จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด (Tops Market)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด (Tops Market) โดยมีการหารือถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาในรูปแบบ discount stores ภายใต้แบรนด์ go save ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๕