รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ศสท.สก.ทบ. ประจำเดือนกันยายน ๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ศสท.สก.ทบ. ประจำเดือนกันยายน ๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๕