สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผบ.ทบ. นำคณะกรรมการ ทบ. และ สมาคมแม่บ้าน ทบ. เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๓๗