จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะบุคคลเข้าชี้แจงการบริหารอาคารรับรองเกษะโกมล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะบุคคลเข้าชี้แจงการบริหารอาคารรับรองเกษะโกมล ณ ห้องประชุม อาคารรับรองเกษะโกมล เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕