ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ คุณธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สส.เขตบางซื่อ-ดุสิต และคณะ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน สก.ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ คุณธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สส.เขตบางซื่อ-ดุสิต และคณะ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๕