หน.สง.รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.๒ รอ.

พล.ต. เอี่ยม น้ำจันทร์ หน.สง.รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.๒ รอ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการและปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) และ พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เข้าร่วมคณะฯ ณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.๒ รอ. พื้นที่ จว.ส.บ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๕