ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นางไล ใหญ่ลำ มารดาของ นางลฎาภา โพธิกุล ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายธุรการ กรส.สก.ทบ. ที่เสียชีวิต ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63