ประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ประกาศ กรมสวัสดิการทหารบก

รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ประจำปีงบประมาณ2563
ดาวน์โหลดเอกสาร

จก.สก.ทบ.พบปะกำลังพล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. และ หน.นขต.สก.ทบ.ชี้แจงนโยบาย การปฏิบัติงาน และพบปะกำลังพล สก.ทบ.ในฐานะที่เข้ามารับตำแหน่ง จก.สก.ทบ. ท่านใหม่

การอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ต.ค.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ.และกำลังพล สก.ทบ. เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ต.ค.62

พิธับำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ.
และกำลังพล สก.ทบ. ร่วมกันทำพิธี
บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธับำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ.
และกำลังพล สก.ทบ. ร่วมกันทำพิธี
บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สก.ทบ.

พล.ท.ชวเมธ จุ้ยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อดีต จก.สก.ทบ.) ส่งมองหน้าที่ จก.สก.ทบ. ให้กับ พล.ต.ราชิต อรุณรังษีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

สวัสดิการสาร

สวัสดิการสารประจำเดือน พฤศจิกายน

ดูทั้งหมด

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300