ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกองธุรการ สก.ทบ.

ประกาศ สก.ทบ.

การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย. ๖๔ ณ วัดน้อยนพคุณ เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๔

รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรองรับสถานการณ์ โควิด-19 ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๔

สวัสดิการสาร

สวัสดิการสารประจำเดือน : ก.ค.64

อ่านสวัสดิการสาร โหลดสวัสดิการสาร

แผนผังผู้บังคับบัญชา

พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์

หก.ธก.สก.ทบ.

พ.ท.ธนนรินทร์ แสงทวีเกียรติ

รอง หก.ธก.สก.ทบ.

พ.ต.ชนวัศ  จันทร์เทศ

แผนกสารบรรณ

พ.ท.หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร

แผนกสวัสดิการ

พ.ต.วิสูตร เขียวอ่อน

แผนกพลาธิการ

ร.ท.วสันต์ พุ่มภู่

แผนกขนส่ง