การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

​ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจความพร้อมการสาธิตระบบสารสนเทศด้านการกำลังพล ของ บก.สก.ทบ. ที่จะสาธิตให้ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกำลังพล)

พ.อ. สม​สกุล​ วิจิตร​ภาพ​ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจความพร้อมการสาธิตระบบสารสนเทศด้านการกำลังพล ของ บก.สก.ทบ. ที่จะสาธิตให้ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกำลังพล) ได้รับชม ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๖๕