การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

บก.สก.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย

บก.สก.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ