การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการวันกองทัพบก ณ ห้องประชุม ๒๔๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๕

พล.ต.สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการวันกองทัพบก ณ ห้องประชุม ๒๔๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๕