กรมสวัสดิการทหารบก

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ สพอ.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 28 November 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการทดสอบร่างกาย เพื่อความพร้อมรบ กองทัพบก (ACRPT) แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก

   ประกาศ ณ วันที่ : 28 October 22 : ดาวน์โหลด